Жоғарғы сапада (128 kbps)

Current track

Nazar FM

Online

Қазір болып жатқан хабар

Қазір болып жатқан хабар


20 06 30

Мінажаттағы айымрмашылық. Differences in prayer.

20 06 29

Ұл мен құлдың арасындағы айырмашылық. The difference between a boy and a slave.

20 06 26

Қарым-қатынасқа негізделген мінажат. Communication-based prayer.

20 06 25

Құдаймен қарым-қатынасымыз. Our relationship with God

20 06 24

Көктегі Әкеміздің қатысуымен. In the presence of our heavenly Father

20 06 23

Құдай балаларының артықшылығы. The privilege of God's children

20 06 22

Өйткені, сен маңыздысың. Because you are important.

20 06 19

Құдаймен мінажат арқылы сөйлесу. Communication with God through prayer.

20 06 18

Мінажат - монолог емес, бұл диалог. Prayer is not a monologue, it is a dialogue

20 06 17

Мінажат диалог ретінде. Prayer as a dialogue

20 06 16

Бірақ қалай бастай аламын? But how do I get started?

20 06 15

Көктегі Әкемнен сұрасаңдар, Ол соны бермек. If you ask my Father in heaven, he will give it to you

20 06 12

Кешірімділік. Forgiveness

20 06 11

Патшалық мәңгі бақи Сенікі. The kingdom is yours forever.

20 06 10

Құдайдың әрбір баласы. Every child of God.

20 06 09

Патшалығың осында орнасын! Let your kingdom come here!

20 06 08

Аспан – бұл, шынымен де бар, Құдай тағының орналасқан орны. Heaven is, indeed, the abode of God's throne.

20 06 05

Аспандағы Құдайдың жұмағы қайда орналасқан? Where is God's paradise in heaven?

20 06 04

Ол әрқашан Өз балаларының мінажатына құлақ асады. He always listens to the prayers of His children.

20 06 03

Көктегі Әкеміз. Our heavenly Father

20 06 02

Иса мінажат еткенде. When Jesus prayed

20 06 01

Тәңірім, бізге мінажат етуді үйретші. Lord, teach us to pray.Бізді Android-қа арналған мобильді қосымша арқылы тыңдаңыздар

X