Жоғарғы сапада (128 kbps)

Current track

Nazar FM

Online

Қазір болып жатқан хабар

Қазір болып жатқан хабар


20 04 30

Сенімділік. Убежденность. Conviction.

20 04 29

Сенімділік. Убежденность. Conviction.

20 04 28

Сенімділік. Убежденность. Conviction.

20 04 27

Бет бұру. Обращение. Appeal.

20 04 24

Бет бұру. Обращение. Appeal.

20 04 23

Бет бұру. Обращение. Appeal.

20 04 22

Бет бұру. Обращение. Appeal.

20 04 21

Бет бұру. Обращение. Appeal.

20 04 20

Жанашу. Сострадание. Сompassion.

20 04 17

Жанашу. Сострадание. Сompassion.

20 04 16

Жанашу. Сострадание. Сompassion.

20 04 15

Бағышталу. Преданность. Devotion.

20 04 14

Бағышталу. Преданность. Devotion.

20 04 13

Бағышталу. Преданность. Devotion.

20 04 10

Бағышталу. Преданность. Devotion.

20 04 09

Бағышталу. Преданность. Devotion.

20 04 08

Жеке Тұлға. Личность. Personality.

20 04 07

Басқаларға қамқор болу. Забота о других. Concern for others.

20 04 06

Ержүректік. Мужество. Courage.

20 04 03 

Ержүректік. Мужество. Courage.

20 04 02 

Реттілік. Последовательность. Sequence.

20 04 01

Мақсатқа Бағытталған. Целеустремленность. Purposefulness.Бізді Android-қа арналған мобильді қосымша арқылы тыңдаңыздар

X